بابک رحمتی

نوروز و كارت پستال- بابک رحمتی

بابك رحمتى اولين نوروز “زن زندگى آزادى” بر تمامى مبارزان راه آزادى و آزاديخواهان خجسته باد. یادش خوش باد ، زمانى كه به دبستان می رفتيم ،یک هفته قبل از نوروز بچه ها باهم می رفتند از مغازه برای دوستانشون “کارت تبریک” ميخريدن ،امروز به آن می گیم «کارت پستال» …

Read More »

بازگشت به هويت خويش- عباس (بابك) رحمتى

عباس (بابك) رحمتى دشوارترین قدم همان قدم اول است. “کوروش بزرگ” دختران، همه بايد شعرى داشته باشند كه براى آنها نوشته شده باشد، حتی اگر مجبور شويم اين دنياى لعنتى را به خاطرش زير و رو كنيم ! “ريچارد براتيگان، داستان نويس و شاعر” نسل نوِ دهه هشتادى با انقلاب …

Read More »

اتاق فكر؛ رو در روى هم – عباس(بابك) رحمتی

عباس(بابك) رحمتی رژيم جنايتكار، با شليك گاز در دبيرستانهاى دخترانه قصد جلوگيرى از ادامه تحصيل دختران را دارد. بيشتر از پنج ماه است كه از انقلاب زن زندگى آزادى ميگذرد ، در اين پنج ماه بيش از ٥٠٩ تن از جوانان جانباز وطن، جاودانه شده اند و بيش از ٥٠٠ …

Read More »

چگونه ديكتاتور را از ايران بيرون كنيم ؟ عباس( بابك) رحمتى

عباس( بابك)رحمتى پيش در آمد:  يكى از دوستان در كلاب هاووس مى گفت ديكتاتورى در يك رهبر ميتواند غريزى باشد! بخاطر همين، بايد غريزه را تعريف كرد. غریزه: سرشت، طبع، طبیعت، نهاد و مترادف پارسى آن. سرشت، نهاد، خوی تعريف شده است.  سرشت طبیعت ( اعم از خیر و شر …

Read More »

انقلاب نوين ايران وارد فاز سوم ميشود- عباس (بابك) رحمتى

عباس (بابك) رحمتى بيش از چهار ماه است كه از مبارزه انقلابيون ايران با رمز” زن زندگى آزادى “، براى رنسانس نوين ايران مي گذرد. در اين مدت ،روزهاى سختى را پشت سر گذاشته ايم، از دستگيريهاي گسترده تا در بند كردن بعضى از ليدرهاى خيابانى و از نابينا كردن …

Read More »

آیا سپاه پاسداران در ليست تروريستى اروپا قرار خواهد گرفت؟! عباس( بابك) رحمتى

عباس( بابك) رحمتى سپاه پاسداران يك نهاد و سازمان تروريستى است كه در داخل و سراسر ايران سركوب ميكند. ترور و خرابكارى در خارج كشور ازخاورميانه تا اروپا و حتی از آمريكا تا شاخ آفريقا كارهاى تروريستى خود را دنبال كرده است.اين نهاد تروريستى امروز در پارلمان اروپا كارنامه تروريستى …

Read More »

شوراى همكارى و سايبريهای مخرب- عباس ( بابك) رحمتى

عباس ( بابك) رحمتى امروز، رژيم فاشيستى مذهبى با بودجه هاى هنگفت نه تنها در شبكه هاى جهانى كه در جاى جاى ايران و در سراسر جهان هر طوركه بتواند خرابكارى ميكند و اگر از دستش برآيد مبارزان و مخالفان را در داخل و خارج كشور شناسايى ميكند، تا ضربه …

Read More »

جانبازى مهسا رمزى براى رنسانس ايرانى- عباس (بابك) رحمتى

عباس (بابك) رحمتى مهسا امينى( ژينا) تنها يك بانويى نبود كه از شهرستان به پايتخت آمده بود كه مورد تهاجم وحوش خامنه اى قرار گرفت . راستى چگونه نام او جهانى شد؟ مي توان گفت: او تنها بانويى بود كه نامش رمز انقلاب ملى و رنسانس ايرانى شد .او بانوى …

Read More »

اعدام، راه برون رفت خامنه اى از بحران سياه- بابک(عباس) رحمتی

بابک(عباس) رحمتی درس تازه مردم به خامنه اى قاتل! نزديك به سه ماه است كه از انقلاب ملى و رنسانس ايرانى ميگذرد .در اين سه ماه “جنبش زن، زندگى، آزادى،”مسير پر پيچ و خمى راپشت سر گذارده است. اعتراضات جوانان و شعارهايشان شكل تازه اى به خود گرفته است. جوانان …

Read More »

خامنه اى تا دير نشده سوراخ موش بخر- عباس(بابك) رحمتى

  عباس(بابك) رحمتى در شرايطى كه انقلاب ملى ايران هفتادمين روز خود را پشت سر گذاشته و هر روز فراخوان هاى متعددى داده ميشود ، قوه قضاییه در نظر دارد، پنج‌شنبه سوم آذر ۱۴۰۱ خورشیدی در زندان دستگرد اصفهان چند جوان را اعدام کند.این بِه بهانه كشته شدن دو بسيجى …

Read More »