Tag Archives: آخرین خبرها با هومن

آخرین خبرها با هومن مستقیم از پارلمان اروپا

آخرین خبرها با هومن مستقیم از پارلمان اروپا هومن شهبندی خبرنگار آزاد ساکن بروکسل، از دوشنبه تا آدینه مستقیم از پارلمان اروپا با ماست.

Read More »

آخرین خبرها با هومن مستقیم از پارلمان اروپا، پنج شنبه 25 فوریه 2021

#اخترنیوز آخرین خبرها با هومن مستقیم از پارلمان اروپا هومن شهبندی خبرنگار آزاد ساکن بروکسل، از دوشنبه تا آدینه مستقیم از پارلمان اروپا با ماست. #هومن شهبندی #آخرین خبرها #پارلمان اروپا

Read More »

آخرین خبرها با هومن پخش زنده و مستقیم از پارلمان اروپا

#اخترنیوز هومن شهبندی خبرنگار آزاد ساکن بروکسل هر روز از دوشنبه تا آدینه با آخرین خبرها با ماست. home لینک کانال تویچ برای مشاهده زنده هموطنان داخل ایران بدون نیاز فیلترشکن https://www.twitch.tv/akhtarnews پخش زنده از تویتر https://twitter.com/akhtar1989 پخش از فیسبوک https://www.facebook.com/AkhtarGhasemiNews Powered by Restream https://restream.io/ پی پال و شماره حساب …

Read More »

آخرین خبرها با هومن، پخش مستقیم استودیویی از پارلمان اروپا

#اخترنیوز امروز آخرین خبرها با هومن از پارلمان اروپا مستقیم از استودیو تلویزیون اینترنتی اختر نیوز پخش شد. هومن شهبندی خبرنگار آزاد ساکن بروکسل هر روز از دوشنبه تا آدینه مستقیم از پارلمان اروپا با ماست. home پی پال https://www.paypal.me/akhtarghasemi لینک کانال تویچ برای مشاهده زنده هموطنان داخل ایران بدون …

Read More »

آخرین خبرها با هومن مستقیم از پارلمان اروپا

#اخترنیوز آخرین خبرها با هومن مستقیم از پارلمان اروپا هومن شهبندی خبرنگار آزاد ساکن بروکسل، از دوشنبه تا آدینه مستقیم از پارلمان اروپا با ماست

Read More »