Tag Archives: آقازاده ها

عکس نوشته؛ اندر حکایت پوشش اقازاده ها در خارج

این پوشش فرزندان کسانی ست که در ایران دختران را با پوشش کامل و فقط بخاطر روسری در خیابان به روی زمین می کشند و شلاق میزنند و در زندان های طولانی می اندازند. این دو عکس را مقایسه کنید: اولی دختر عاقا زاده بهرام شکوری رییس کمیسیون معادن و …

Read More »