Tag Archives: ارومیه

خبر نگران کننده هموطنی از ارومیه

اختر نیوز، هموطنی از ارومیه برای ما خبری فرستاد که از شعار نویسی بر در و دیوار کلیساها و مراکز مسیحی خبر میداد. این خبر هر ایرانی را که خواهان صلح و دوستی همه ی مردم ایران است؛ نگران میکند. اختر نیوز برای هوشیاری هموطنان عین خبر را درج میکند …

Read More »

در مملکت اسلامی امام زمان: پرس کردن و زجرکش کردن سگ ها!

باور کردنی نیست اما در مملکت اسلامی امام زمان هر جنایتی شدنی ست! این تصویر وحشتناک در شبکه های اجتماعی دست به دست میشود. و فرستنده آن نوشته که در ارومیه است و برای پیشگیری از این جنایت از مردم تقاضای کمک کرده. تصویری که نشان میدهد سگ ها را …

Read More »

عکس روز، کوهستان دالانپر ارومیه، گزارش تصویری

اختصاصی اختر نیوز ایران زیبا با طبیعت چهار فصل ایران یکی از زیباترین طبیعت های جهان را دارد و از نادر کشورهایی ست که در یک زمان میتوان چهار فصل را مشاهده کرد. عکس های زیبای زیر از «کوهستان دلانپر ارومیه» هفته ی گذشته توسط هموطن عزیز علی آمیغ گرفته …

Read More »