Tag Archives: اعدام،

خوب نگاه کنید راستکی ست!مادری که بخاطر فرزندانش 5 سال زندان و شکنجه شد

خوب نگاه کنید راستکی ست! دیدار نوری زاد از مادری که بخاطر فرزندانش 5 سال زندان و شکنجه شد! اختر قاسمی این فیلم مربوط به زمان پیش از دستگیری نوری زاد است، هنگامی که به دیدار خانواده های اعدامیان و زندانیان میرفت و از مناطق محروم دیدار میکرد. این مادر …

Read More »