Tag Archives: افغان

تقاضای یک مادر: لطفا برای جابجایی پسرم و چند جوان دیگر در کوبا امضا کنید

اختر نیوز؛ لینک جمع آوری امضا زیر را مادری برای اختر نیوز ارسال کرد و تقاضا داشت تا برای جابجایی فرزندش و چند جوان دیگر ایرانی و افغان که مدت 5 سال است در کوبا زندگی میکنند و پناهندگی فرانسه را دارند، اقدام شود. متن تقاضای مادر یکی از جوانان …

Read More »

تظاهرات افغان ها در مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی در مونیخ

#اخترنیوز روز سه شنبه 16 ژوئن گروهی از افغان ها تظاهراتی در مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی در اعتراض به سیاست های جمهوری اسلامی علیه افغان ها در مونیخ برگزار کردند. یزدان، شهروند خبرنگار گزارشی تهیه کرد و با برخی از شرکت کنندگان برای اختر نیوز گفتگویی انجام داد که می …

Read More »

صدها افغان در کلن علیه سیاست های نژاد پرستانه جمهوری اسلامی تظاهرات کردند

اختر قاسمی شنبه گذشته 13 ژوئن 2020 صدها تن از افغان های ساکن آلمان در مرکز شهر کلن علیه سیاست های جمهوری اسلامی در برخورد با پناهجویان و پناهندگان افغان تظاهرات کردند. این تظاهرات در اعتراض به مرگ پناهجویان افغان که در رودخانه مرزی هریرود جان باختند صورت گرفت. مسئولین …

Read More »

تظاهرات افغان ها در کلن علیه برخورد نژاد پرستانه جمهوری اسلامی

امروز شبنه 13 ژوئن در چند شهر آلمان تظاهراتی از جانب افغان های ساکن این کشور سازماندهی شده است. نقل به معنی اطلاعیه را در زیر می خوانید: در فراخوان این گردهمایی، ضمن اشاره به کشته شدن افغان ها در سراسر جهان هنگام فرار برای زندگی بهتر آمده است: افغان …

Read More »