Tag Archives: امیر طاهری

خوزستان، نمایشگاه شکست رژیم خمینی‌گرا، امیر طاهری

مسئولیت نظرات نویسندگان مطالب بر عهده نویسندگان می باشد و اختر نیوز به عنوان تریبونی آزاد مسئولیتی در قبال نظرات نویسندگان ندارد.    امیر طاهری خوزستان، نمایشگاه شکست رژیم خمینی‌گرا شعارها شاید یادآور نوشته معروف رضاشاه «سفرنامه خوزستان» باشد که در آن می‌گوید: «یا خوزستان را می‌سازم یا زیر ویرانه‌های …

Read More »

چین: کمونیسم کم‌رنگ‌تر، ملی‌گرایی پررنگ‌تر می‌شود، امیر طاهری

این تصور که هیولای کمونیسم را می‌توان با اندک بزک و دوزک به شکل فرشته ملی به صحنه فرستاد نشانه‌ای است از سرگشتگی-GREG BAKER / AFP

چین: کمونیسم کم‌رنگ‌تر، ملی‌گرایی پررنگ‌تر می‌شود امیر طاهری چین: کمونیسم کم‌رنگ‌تر، ملی‌گرایی پررنگ‌تر می‌شودنام کمونیسم متعلق به گذشته‌ای است که اندک‌اندک در غبار تاریخ محو می‌شود درحالی‌که جهان غرب درگیر مسائل ناشی از ویروس کروناست و توان رویارویی با مسائل درازمدت را ندارد، حزب کمونیست چین که اکنون به صدمین …

Read More »