Tag Archives: انتخابات کلن

هاله باقرزاده کاندیدای انتخابات شورای شهر برگیش گلادباخ

اختر نیوز، در بسیاری از شهرهای آلمان نهادهایی دموکراتیک بر گزیده می‌شوند تا از منافع مهاجران پاسداری کنند. این نهادها «شورای مهاجران» نام دارند و تفاوت‌شان با شوراهای دیگر این است که مهاجرانی که در شوراهای شهری و کشوری هنوز حق رای ندارند هم می‌توانند نامزد شورای مهاجران شوند و …

Read More »

بیانیه کمیته ی انتخابات شورای مهاجرین شهر کلن خطاب به ایرانیان و دیگر شهروندان مهاجر ساکن کلن

در انتخابات شوراها و شهردارشهرکلن شرکت کنیم! اطلاعیه ی حمایت از کاندیداتوری مهندس”علی بکایی”، ایرانیان گرامی ساکن کلن،فرهیختگان فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، مهاجرین، پناهندگان و پارسی زبانان افغان و تاجیک و دیگر ملیت ها، همراه با درودهای فراوان و آرزوی تندرستی جان و روان برای شما. مهندس «علی بکایی» کاندیدای …

Read More »

انتخابات شهر کلن 13 سپتامبر، علی بکایی کاندیدای انتخابات شورای خارجیان

ایرانیان عزیز ساکن شهر کلن، انتخابات شورای مهاجرین شهر کلن همزمان با انتخابات شورای شهر برگزار میشود. برای انتخاب نماینده ی خود در شورای خارجیان شهر کلن، انتخاب شهردار و نماینده شورای شهر بطور فعال شرکت کنیم. Für die Wahl des Integrationsraten der Stadt Köln am 13.September 2020 (1) برای …

Read More »