Tag Archives: انتخابات

هاله باقرزاده کاندیدای انتخابات شورای شهر برگیش گلادباخ

اختر نیوز، در بسیاری از شهرهای آلمان نهادهایی دموکراتیک بر گزیده می‌شوند تا از منافع مهاجران پاسداری کنند. این نهادها «شورای مهاجران» نام دارند و تفاوت‌شان با شوراهای دیگر این است که مهاجرانی که در شوراهای شهری و کشوری هنوز حق رای ندارند هم می‌توانند نامزد شورای مهاجران شوند و …

Read More »

بیانیه کمیته ی انتخابات شورای مهاجرین شهر کلن خطاب به ایرانیان و دیگر شهروندان مهاجر ساکن کلن

در انتخابات شوراها و شهردارشهرکلن شرکت کنیم! اطلاعیه ی حمایت از کاندیداتوری مهندس”علی بکایی”، ایرانیان گرامی ساکن کلن،فرهیختگان فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، مهاجرین، پناهندگان و پارسی زبانان افغان و تاجیک و دیگر ملیت ها، همراه با درودهای فراوان و آرزوی تندرستی جان و روان برای شما. مهندس «علی بکایی» کاندیدای …

Read More »

توضیحات فارسی شهرداری کلن برای ایرانیان در مورد انتخابات شورای مهاجرین 13 سپتامبر

انتخابات شورای مهاجرین شهر کلن همزمان با انتخابات شهرداری کلن اختر نیوز، روز یکشنبه 13 سپتامبر در ایالت غربی آلمان (نورد راین وستفالن) انتخابات محلی برگزار میشود. انتخابات شورای مهاجرین شهر کلن هم در این روز همزمان برگزار میشود. علی بکایی، از ایرانیان پیشکسوت این شهر که بیش از 5 …

Read More »

انتخابات شهر کلن 13 سپتامبر، علی بکایی کاندیدای انتخابات شورای خارجیان

ایرانیان عزیز ساکن شهر کلن، انتخابات شورای مهاجرین شهر کلن همزمان با انتخابات شورای شهر برگزار میشود. برای انتخاب نماینده ی خود در شورای خارجیان شهر کلن، انتخاب شهردار و نماینده شورای شهر بطور فعال شرکت کنیم. Für die Wahl des Integrationsraten der Stadt Köln am 13.September 2020 (1) برای …

Read More »

نشست گروهی از ایرانیان شهر کلن با کاندیدای انتخابات شورای مهاجرین شهرداری کلن

اختر نیوز، انتخابات شورای مهاجرین شهر کلن در تاریخ 13 سپتامبر 2020 روز پنج شنبه جمعی از ایرانیان کلن با علی بکایی کاندیدای انتخابات شورای مهاجرین شهر کلن نشستی برگزار کردند تا آقای بکایی به پرسش های آنان پاسخ دهد. در این جلسه آقای بکایی ضمن توضیح در باره ی  …

Read More »

گفتگو با علی بکایی کاندیدای شورای مهاجرین شهر کلن در باره ی چگونگی انتخابات

انتخابات شورای مهاجرین شهر کلن و گفتگو با علی بکایی روز 13 سپتامبر 2020 انتخابات شورای مهاجرین شهر کلن برگزار میشود. علی بکایی از جامعه ایرانی که از سال 1974 در کلن زندگی میکند تنها کاندیدای داوطلب ایرانی ست که خود را برای انتخابات آماده میکند. او نیاز به 150 …

Read More »