Tag Archives: اندیشه_سیاسی_در_ اسلام_معاصر

نقش حمید عنایت در روند توسعه رشته علوم سیاسی در ایران (2)، مجید شمس

حمید عنایت پیشگام رشته علوم سیاسی ایران مجید شمس عنایت نقش مهمی در تحقق نظام آموشی علوم سیاسی در ایران داشته است. آنجا که وی به بررسی وضعیت رشته های علوم سیاسی و جامعه شناسی و شاخه های مربوط به ان از لحاظ وضعیت اموزش و پژوهش و نشر و …

Read More »