Tag Archives: انگلیس و ایران

بدهی دولت انگلستان ‌به ملت ایران نباید به رژیم فاسد آخوندی ‌پرداخت شود، دکتر بهرام آبار 

بدهی دولت انگلستان ‌به ملت ایران نباید به رژیم فاسد آخوندی ‌پرداخت شود دکتر بهرام آبار دولت انگلستان در این موقعیت حساس که رژیم آخوندهای فاسد و اشغالگر ایران درحال فروپاشی است، نباید بدهی های دهه (۱۹۷۰ م) را که برای ملت ایران است به رژیمی سرکوبگر و تروریست پرور …

Read More »