Tag Archives: ایرانیان فرانکفورت

گزارش ویدیویی از تظاهرات ایرانیان فرانکفورت در روز جهانی نه به مجازات اعدام

#اخترنیوز روز گذشته شنبه 10 اکتبر ایرانیان فرانکفورت به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام تظاهراتی در شهر فرانکفورت برگزار کردند. برنامه از طرف کمیته همبستگی با مبارزات مردم ایران در فرانکفورت تدارک دیده شده بود. گزارش ویدیویی این برنامه که از طرف برگزار کنندگان در اختیار ما قرار …

Read More »

اطلاعیه گردهمایی ایرانیان فرانکفورت، 10 اکتبر روز جهانی نه به مجازات اعدام و مرگ 

گردهمایی ایرانیان فرانکفورت در روز جهانی نه به مجازات مرگ اختر نیوز، بنیانگذار روز جهانی نه به مجازات اعدام، کمیته وزیران شورای اروپا بود که در تاریخ 26 سپتامبر 2007 تصمیم گرفت یک روز را در اروپا به  “روز اروپا در برابر مجازات اعدام” معرفی کند که هر سال در …

Read More »

گردهمایی اعتراضی ایرانیان فرانکفورت مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی ایران

#اخترنیوز عصر روز گذشته جمعه 26 ژوئن 2020 گروهی از ایرانیان فرانکفورت در مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در اعتراض به حکم اعدام سه جوان که در اعتراضات مدنی آبان ماه 98 شرکت داشتند، گرد آمدند.  فیلم هایی از این تجمع را همراهان ما در فرانکفورت به اختر نیوز ارسال …

Read More »