Tag Archives: ایرانیان یهودی

فیلم از تهران تا اورشلیم؛ نگاهی به زندگی ایرانیان اسرائیل

حسن سر بخشیان، رادیو فردا فیلم کوتاهی از زندگی ایرانیان اسراییل که توسط حسن سربخشیان برای رادیو فردا تهیه شده. دیدن چنین تصاویری از انسان هایی که به ناچار مجبور به ترک زادگاه خود شدند خشمی را درونت برمی انگیزد و از خود می پرسی چگونه است که در دنیای …

Read More »