Tag Archives: ایران بانو

صدای ناله ایران را می شنوید؟ افسانه رستمی

صدای ناله ایران را می شنوید؟ افسانه رستمی صدای ناله «ایران بانوی» داغدار را می شنوید؟ ایران زیبایی که گلویش را روسیه سفت و محکم گرفته و پاهایش را چین به غل و زنجیر بسته، دست راستش را افیون وارداتی فلج کرده و دست چپش را در کوه ها با …

Read More »