Tag Archives: بابک_رخمتی، دادگاه های مردمی بین المللی

متهم رديف اول، خامنه اى است- عباس (بابك) رحمتى

عباس (بابك) رحمتى آبان ٩٨ زنده است  دور دوم دادگاههاي بين المللى مردمى در لندن آغاز شد اين بار پرده ى ديگرى از جنايات خامنه اى و آتش به اختياران او توسط شاهدان نشان داده شد. اين بار شك و شبهه اى كه بر فاشيستى بودن رژيم خامنه اى براى …

Read More »