Tag Archives: با هومن از پارلمان آلمان

آخرین خبرها هر روز مستقیم با هومن از پارلمان اروپا (این بار از پارلمان آلمان)

#اخترنیوز، هومن شهبندی خبرنگار آزاد ساکن بروکسل هر روز از دوشنبه تا آدینه با آخرین خبرها از پارلمان اروپا با ماست. او امروز از پارلمان آلمان در دوسلدورف برای ما گزارش میدهد.

Read More »