Tag Archives: بهایی

گزارشی از جامعه بین المللی بهاییان در باره ی نقشه ی سرکوب سیستماتیک بهاییان در ایران 

جامعۀ بین المللی بهائی (BIC) افشای نقشۀ ظالمانۀ مقامات حکومت ایران برای نظارت و سرکوب بهائیان  جامعۀ بین المللی بهائی (BIC) از محتوای یک مصوبۀ رسمی مقامات محلی شهر ساری در استان مازندران مبنی بر »کنترلهای دقیق« بهائیان شهر »در جهت چگونگی تحرکات آنان «و اقدامات ی در جهت» چگونگی …

Read More »

اخراج دانش آموز ممتاز در ایران به دلیل بهایی بودن

اختر نیوز: به حرف های دردناک پدری گوش بدهیم که فرزندش را از مدرسه اخراج میکنند چون بهاییست! فرزندی که دانش آموز ممتاز بوده و جوایزی بین المللی دریافت کرده! مطمئنن روزی نه چندان دیر آیندگان ما را که در قرن 21 نظاره گر اعمال قرون وسطایی هستیم نخواهند بخشید! …

Read More »