Tag Archives: بیانیه نوروز

بیانیه حزب آزادی و رفاه ایرانیان (آرا) به مناسبت فرا رسیدن نوروز

با نه به جمهوری اسلامی و آری به نظام پارلمانی سکولار دموکرات به استقبال نوروز می رویم  بیانیه حزب آزادی و رفاه ایرانیان (آرا) به مناسبت فرا رسیدن نوروز بيش از چهار دهه از عمر نظام تماميت خواه جمهورى اسلامى مى گذرد. در درازای این چهار دهه كارنامه رژیم مملو …

Read More »