Tag Archives: تبعیض_علیه_زنان

سرگذشت آفتاب (6) افسانه رستمی

سرگذشت آفتاب (6) افسانه رستمی دیگر نه غمگین بودم نه شاد. نه از کسی دلگیر بودم و نه به کسی امید داشتم. زندگی برایم مانند یک بازی اجباری بود که چیزی ازش نمی دانستم و حتی بازی هم بازی مورد علاقه ام نبود، اما محکوم بودم به ادامه این بازی. …

Read More »

زنان بی آسمان 2 – افسانه رستمی

اختر نیوز، زنان بی آسمان نه داستان است و نه افسانه؛ بلکه زندگی واقعی زنانی ست که در جامعه مرد سالار مذهبی هیچ آسمانی ندارند. این سرگذشت ها را افسانه رستمی هر هفته برای ما بازگو میکند. زنان بی آسمان 2 افسانه رستمی مادرم وقتی ۱۳ساله بود مرا حامله شد …

Read More »