Tag Archives: تظاهرات علیه قرنطینه

عکس روز، تظاهرات علیه قرنطینه

عکس روز کلن میدان هوی مارکت

عکس روز تظاهرات گروهی از آلمانی ها علیه قرنطینه که هر هفته شنبه ها در میدان هوی مارکت برگزار میشود. تظاهر کنندگان کمونیست ها، فمنیست ها و آنتی فاشیست ها هستند که در چند هفته گذشته هر روز شنبه ها در مرکز شهر کلن علیه قرنطینه تظاهرات کردند. بر روی …

Read More »