Tag Archives: جبهه ملی،

نمادها هرگز نمی میرند: به نسرین ستوده و همه زندانیان سیاسی و عقیدتی ایران؛ دکتر حمید اکبری

نماد ها هرگز نمی میرند:  تقدیم به نسرین ستوده و همه زندانیان سیاسی و عقیدتی ایران عمر تو اگر افزون شود از پانصد      افسانه شوی عاقبت از روی خرد باری چو فسانه می شوی، ای بخرد    افسانه نیک شو، نه افسانه بد 139 سال پیش مصدق در …

Read More »