Tag Archives: جلیل_روشدل، ترکیه، اسراییل

ترکیه و اسرائیل؛ آیا نظم جدیدی در منطقه در حال شکل‌گیری است؟- دکتر جلیل روشندل

دکتر جلیل روشندل اسرائیل و ترکیه از روز چهارشنبه، ۲۶ مرداد، پس از حدود ۱۲ سال، بار دیگر روابط عادی خود را از سر گرفتند و قرار است سفرای تازه‌ای به پایتخت‌های یکدیگر اعزام کنند. مناسبات سیاسی و اقتصادی ترکیه با اسرائیل پیوسته پرفرازونشیب ولی در عین حال مداوم بود. …

Read More »