Tag Archives: جو_بایدن

ایران و جهان در سالی که گذشت(۵)

اختر نیوز، همکار ما مجید شمس، دانش پژوی دکترا در رشته ایرانشناسی در آلمان، سلسه مطالبی را در رابطه با تحولات اخیر ایران و جهان در سال ۲۰۲۰ تهیه کرده است که در چند نوبت تا پایان سال ۲۰۲۰ منتشر میشوند. ایران و جهان در سالی که گذشت(۵) مجید شمس …

Read More »

ایران و جهان در سالی که گذشت(۳)

اختر نیوز، همکار ما مجید شمس، دانش پژوی دکترا در رشته ایرانشناسی در آلمان، سلسه مطالبی را در رابطه با تحولات اخیر ایران و جهان در سال ۲۰۲۰ تهیه کرده است که در چند نوبت تا پایان سال ۲۰۲۰ منتشر میشوند. ایران و جهان در سالی که گذشت(۳) مجید شمس …

Read More »

حزب دمکرات امریکا دشمن مردم ایران، مجید شمس

حزب دمکرات آمریکا دشمن مردم ایران مجید شمس تاریخ چهل ساله اخیر ایران، نشان داده است که هر وقت رؤسای جمهور آمریکا، از حزب دمکرات بوده اند، جز فلاکت و بدبختی، رهاوردی برای مردم ایران نداشته است. برای همین هم مردم ایران دل خوشی از روسای جمهور دمکرات آمریکا ندارند. …

Read More »