Tag Archives: حزب آرا، احزاب، بیانیه، بیانیه حزب آرا، خاوران، تخریب خاوران، اعدام، اعدامیان67

بیانیه حزب آرا: ترفند جمهوری اسلامی برای نابودی سند جنایت در خاوران!

ترفند جمهورى اسلامی براى نابودى سند جنايت در خاوران! خاوران، يكى از گورستانهاى جمعى است كه صدها و شايد هزاران جانِ پاك مبارزان راه آزادى از كشتارهاى ١٣٦٧ را در خود جاى داده است .  .بايد ياد آورى كنيم در مرداد و شهریور ۱۳۶۷ به دستور خمینی، رهبر ولايت فقيه …

Read More »