Tag Archives: حزب_ارا، مطالبات_حداقلی_نهادهای_مردمی

بیانیه حزب آزادی و رفاه ایرانیان (آرا) درباره عملى شدن منشور مطالبات حداقلى

عملى شدن منشور مطالبات حداقلى نهادهاى داخل ايران در فرداى پسا سرنگونى است در ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ منشوری از مطالبات حداقلی ۲۰ نهاد مستقل صنفی و مدنی داخل ایران با ۱۲ بند مطالبات وتحلیل از اوضاع و شرایط جامعه منتشرشد. تحقق بند به بند منشور مذکور برای رسیدن به زندگی …

Read More »