Tag Archives: دانستن توانستن است

دانستن، توانستن است، مهدی قاسمی

دانستن، توانستن است مهدی قاسمی این روزها که با قطار و هواپیما زیاد سفر می کنم سعی می کنم که از وقت مرده خودم یک اثر یا خاطره خلق کنم، کلا من از اون دسته آدم هایی هستم که مخالف تلف شدن وقتم و ترجیح می دهم که حتی تو …

Read More »