Tag Archives: دروغگویی سران جمهوری اسلامی

عکس نوشته؛ آب مجانی، برق مجانی!

عکس نوشته مجید شمس خیلی آشناست این دروغ بزرگ! چهل سال پیش، آن “دروغگوی بزرگ”، با همین جملات زیبا اما دروغین، مردم ایران را خام کرد، و فرزند خلف وی، حال که در خطر سقوط هست، بار دیگر با همان ترفند، در پی خام کردن مردم ایران است. پسر کو …

Read More »