Tag Archives: دین

آنچه کرونا در مورد اسلام به ما آموخت

اخترنیوز در سیر و سیاحت شبکه های مجازی در کنار عکس ها و فیلم هایی که از جانب همکاران انتخاب و منتشر میشود، نوشته های جالب و خواندنی را هم منتشر میکند. از آنجاییکه این نوشته ها اغلب بدون نام نویسنده و منبع دست به دست میشود و برای ما …

Read More »

نظر سنجی موسسه گمان در باره ی دین، حکومت، الکل و حجاب

نظرسنجی موسسه گمان در باره ی دین و حکومت، نوشیدن الکل و حجاب در وبسایت موسسه گمان آمده است: «گمان» یک موسسه تحقیقاتی مستقل است که در کشور هلند ثبت شده و در زمینه افکارسنجی ایرانیان پژوهش علمی انجام میدهد. این نظرسنجی توسط موسسه گمان و به طور امن و ناشناس انجام …

Read More »