Tag Archives: رادیو فردا

فیلم از تهران تا اورشلیم؛ نگاهی به زندگی ایرانیان اسرائیل

حسن سر بخشیان، رادیو فردا فیلم کوتاهی از زندگی ایرانیان اسراییل که توسط حسن سربخشیان برای رادیو فردا تهیه شده. دیدن چنین تصاویری از انسان هایی که به ناچار مجبور به ترک زادگاه خود شدند خشمی را درونت برمی انگیزد و از خود می پرسی چگونه است که در دنیای …

Read More »

گزارش رادیو فردا از نمایشگاه عکس اختر قاسمی (زنان مهاجر و تبعیدی، موزه ی زنان آلمان)

اختر نیوز از آنجاییکه گزارشات و مصاحبه های اختر قاسمی در طی سه دهه گذشته در خارج از کشور به زندگی و فغالیت ها و کلا تاریخ ایرانیان تبعیدی و مهاجر برمیگردد، اختر نیوز پلاتفرمی را برای آرشیو این مقالات و گزارشات درنظر گرفته است تا دسترسی به آنها برای …

Read More »