Tag Archives: روزنامه نگاران پیشکسوت

رسانه از دیروز تا امروز، گفتگوی اختر قاسمی با دکتر امیرطاهری

گفتگو با پیشکسوتان رسانه، نخستین گفتگو با دکتر امیر طاهری  نقش رسانه ها از دیروز تا امروز اختر قاسمی، پروژه ی بررسی رسانه از دیروز تا امروز، پروژه ایست که رسانه اختر نیوز از سال گذشته با گفتگو با خبرنگاران پیشکسوت و کارشناسان رسانه آغاز کرده است و همچنان ادامه …

Read More »