Tag Archives: روزهای برزخ جمهوری اسلامی

روزهای برزخی جمهوری اسلامی، مجید شمس

روزهای برزخی جمهوری اسلامی مجید شمس سه حادثه مهم در این هفته های اخیر و آینده، جمهوری اسلامی را به هراس وا داشته است. مروری مختصر بر این “سه گانه” مهم که می تواند موجب بازدارندگی جمهوری اسلامی شود خواهیم داشت. ۱- استعفای برایان هوک، راه  مذاکره آمریکا با جمهوری …

Read More »