Tag Archives: روز سیزدهم آبان

فیلم نوشته؛ تو دهنی دانش آموز به 42 سال سرمایه گذاری رژیم برای آموزش مرگ بر امریکا

فیلم نوشته مجید شمس، پاسخ دانش‌آموز به رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی در باره سیزدهم آبان ماه «روز دانش آموز» که جمهوری اسلامی آن را روز «مرگ بر آمریکا» نام گذاشته: “من پرچم هیچ کشوری رو نمی سوزونم”

Read More »