Tag Archives: روشنفکران متحجر

بارکشان غول بیابان، فاضل غیبی

بارکشان غول بیابان (نگاهی به خاطرات مصطفی دانش) فاضل غیبی برای حمید فروغ می گویند هر کتابی به یکبار خواندن می ارزد. اما از خواندن کتاب 700صفحه‌ای «ردّ پای من، میراث جنگ سرد» (خاطرات دکتر مصطفی دانش) پشیمان شدم. زیرا معمولاً کسانی خاطرات خود را می نویسند که زندگی پرباری …

Read More »