Tag Archives: زنان فمنیست

عکسی که برای زنان ایران همیشه عکس روز است: دولت فمنیست سوئد!

اختر نیوز، عکس زنان فمنیست کابینه سوئد با حجاب اسلامی در دیدار چهار سال پیش با سیاستمداران ضد زن جمهوری اسلامی از جمله عکس هایی ست که علیه سیاست های یک بام و دو هوای اروپاییان و بخصوص علیه سیاست مداران زن فمنیست و همراهی شان با بنیاد گرایان اسلامی …

Read More »