Tag Archives: شهلا_عبقری، موانع پیش روی پیروزی انقلاب، زن، زندگی، آزادی

موانع پیش روی پیروزی انقلاب، زن، زندگی، آزادی- دکتر شهلا عبقری

دکتر شهلا عبقری چند روزی از روز جهانی زن که تمامی زنان، اقلیت های جنسی و برابری خواهان برای رفع تبعیض تجدید عهد می کنند، سپری شده است. امسال این روز، بیش از سالهای پیشین بوسیله ایرانیان و مردمان سراسر جهان مورد استقبال قرار گرفت. دلیل استقبال شایان این روز …

Read More »