Tag Archives: شورای_خارجیان_شهر_کلن

قابل توجه ایرانیان کلن، انتخابات شورای خارجیان شهر کلن Integrationsrates der Stadt Köln

ایرانیان عزیز کلن، برای انتخابات شورای خارجیان شهر کلن نمایندگانی از ملیت های مختلف خود را کاندیدای این شورا کرده اند. از جامعه ایرانیان آقای علی بکایی خود را کاندید کرده است. علی بکایی سالیانی ست سابقه کار برای خارجیان در ارگان های مختلف دولتی و غیر دولتی در شهر …

Read More »