Tag Archives: طنزرئیس

یکشنبه ها در کافه طنز آقا مهدی

یکشنبه طنز در کافه آقا مهدی طنز: رییس  نوشته: مهدی قاسمی خسته بودم، خسته از یک روز طولانی کاری. هوا سرد بود و باد هم می وزید، از اون بادهایی که سرما را تا مغز استخوان نفوذ میداد. من هم مجبور بودم دایم بیرون به کارگرها سرکشی کنم. رئیسم یک …

Read More »