Tag Archives: ظلم به بهاییان در ایران

اخراج دانش آموز ممتاز در ایران به دلیل بهایی بودن

اختر نیوز: به حرف های دردناک پدری گوش بدهیم که فرزندش را از مدرسه اخراج میکنند چون بهاییست! فرزندی که دانش آموز ممتاز بوده و جوایزی بین المللی دریافت کرده! مطمئنن روزی نه چندان دیر آیندگان ما را که در قرن 21 نظاره گر اعمال قرون وسطایی هستیم نخواهند بخشید! …

Read More »