Tag Archives: علیرضا سعیدی، خاطرات، دانشجو، دانشجوی اخراجی، ایران، پناهجو، پناهندگی، آلمان

خاطرات یک دانشجو؛ خانه از پای بست ویران بود و هست … علیرضا سعیدی

خاطرات دانشجویی که نمیخواست گوسفند باشد علیرضا سعیدی بحبوحه امتحانات پایان ترم دانشگاه بود. ترم دوم دانشگاه بودم و سرشار از انرژی برای ادامه تحصیل. توی دانشگاه واحد جنوب، یک شبکه BBS (Bulletin Board System) وجود داشت به نام “دانش” که متشکل از یک سری انجمن های مختلف بود و …

Read More »