Tag Archives: علی دایی

فیلم نوشته؛ عدم امنیت در جمهوری اسلامی

فیلم نوشته مجید شمس، علی دایی آقای گل جهان و اسطوره ایرانی که پس از افشاگری و انتقاد نسبت به درویش مدیرعامل سایپا که یکی از عوامل تیم ترور در میکونوس برلین بوده است، مورد غضب رژیم ایران قرار گرفت و از فعالیت های فوتبالی کنار گذاشته شد، روز چهارشنبه …

Read More »