Tag Archives: عکس روز،بیروت،لبنان،تظاهرات مردم بیروت علیه جمهوری اسلامی

عکس روز، تقاضای انقلابیون بیروت از جهانیان علیه جمهوری اسلامی

عکس روز، عکسی که در شبکه های اجتماعی دست به دست میشود و تظاهرات مردم انقلابی بیروت را نشان میدهد که از جهانیان طلب کمک میکنند تا آنها را از حکومت فاسد و شبه نظامیان ایران نجات دهد. زیر عکس نوشته شده: بنری که توسط انقلابیون مردمی در بیروت حمل …

Read More »