Tag Archives: عکس_ نوشته_قدیمی

عکس نوشته قدیمی، داستان باباکرم

عکس نوشته قدیمی، مجید شمس باباکرم شخصی بوده از لات های قدیم به اسم کرم کریمی. قصاب محل بوده وهمه از او حساب می بردند. وقتی از کوچه پس کوچه های محله گذر می‌کرد، بچه های فقیر و یتیم وبیچاره ای در طول مسیرش بودند که هر روزه به آنها …

Read More »

عکش نوشته قدیمی؛ دیوار تاریخی گرگان

عکس نوشته قدیمی، مجید شمس دیوار تاریخی گرگان که مار سرخ نیز نامیده می شود، به عنوان طولانی‌ ترین اثر معماری ايران باستان که در زمان پیروز اول ساسانی برای جلوگیری از هجوم هپتالیان کشیده شد، بزرگترين دیوار دفاعى جهان بعد از ديوار چين است. در زمان پيروز اول ساسانى، …

Read More »