Tag Archives: فاطمه دهقان

خاطرات دوران کرونا، فاطمه دهقان از ایران

 ‎خاطرات دوران کرونایی هیچوقت باورم نمیشد که یک روز یک ویروس کوچک زندگی همه مردم جهان را تحت الشعاع خودش قرار بده. ‎ درست قبل از بیست و دو بهمن این ویروس به ایران رسیده بود ولی به خاطر راهپیمایی مردم اطلاع رسانی نکرده بودند. و وقتی این خبر به …

Read More »