Tag Archives: فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران

برای امضا: نامه سرگشاده جمعی از روزنامه نگاران ایرانی به فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران در خصوص روح الله زم 

Open Letter to IFJ English version below نامه سرگشاده جمعی از روزنامه نگاران ایرانی به فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران در خصوص روح الله زم بخش فارسی وبسایت فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران هیات امنای محترم فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران؛ روح‌الله زم، روزنامه‌نگار ایرانی، در روز ۱۲ دسامبر ۲۰۲۰ در ایران …

Read More »