Tag Archives: فرهنگ مردسالار

سرگذشت آفتاب (6) افسانه رستمی

سرگذشت آفتاب (6) افسانه رستمی دیگر نه غمگین بودم نه شاد. نه از کسی دلگیر بودم و نه به کسی امید داشتم. زندگی برایم مانند یک بازی اجباری بود که چیزی ازش نمی دانستم و حتی بازی هم بازی مورد علاقه ام نبود، اما محکوم بودم به ادامه این بازی. …

Read More »