Tag Archives: مستقیم با خبرها از پارلمان اروپا

آخرین خبرها با هومن مستقیم از پارلمان اروپا

اختر نیوز، هومن شهبندی خبرنگار آزاد ساکن بروکسل پس از باز شدن پارلمان اروپا بعد از تعطیلات تابستانی بار دیگر هر روز دوشنبه تا آدینه با آخرین خبرها مستقیم از پارلمان اروپا با ماست.

Read More »