Tag Archives: مهاجرین شهر کلن

نشست گروهی از ایرانیان شهر کلن با کاندیدای انتخابات شورای مهاجرین شهرداری کلن

اختر نیوز، انتخابات شورای مهاجرین شهر کلن در تاریخ 13 سپتامبر 2020 روز پنج شنبه جمعی از ایرانیان کلن با علی بکایی کاندیدای انتخابات شورای مهاجرین شهر کلن نشستی برگزار کردند تا آقای بکایی به پرسش های آنان پاسخ دهد. در این جلسه آقای بکایی ضمن توضیح در باره ی  …

Read More »