Tag Archives: نقدی بر بیانیه ایران آزاد برای همه ایرانی‌ها می‌خواهیم

نقدی بر بیانیه “ایران آزاد برای همه ایرانی‌ها می‌خواهیم” عبدالستار دوشوکی

اختر نیوز، در پی انتشار بیانیه با امضا 29 کنشگر سیاسی مدنی با عنوان «ایران آزاد برای همه ایرانی ها می خواهیم» دکتر عبدالستار دوشوکی از مرکز مطالعات بلوچستان در لندن نقدی بر این بیانیه را به تحریریه ما ارسال کردند که در زیر می بینید. ما ضمن حمایت و …

Read More »