Tag Archives: نمایشگاه عکس

گزارش رادیو فردا از نمایشگاه عکس اختر قاسمی (زنان مهاجر و تبعیدی، موزه ی زنان آلمان)

اختر نیوز از آنجاییکه گزارشات و مصاحبه های اختر قاسمی در طی سه دهه گذشته در خارج از کشور به زندگی و فغالیت ها و کلا تاریخ ایرانیان تبعیدی و مهاجر برمیگردد، اختر نیوز پلاتفرمی را برای آرشیو این مقالات و گزارشات درنظر گرفته است تا دسترسی به آنها برای …

Read More »