Tag Archives: نوروز، تاریخ نوروز، پرونده نوروز، یونسکو، نوروز در یونسکو، ایران، افغانستان، تاجیکستان، اخترنیوز، بابک رحمتی

نوروز و هفت سین

نوروز و هفت سين آمدن بهار و آغاز فروردین ١٤٠١ اولین روز قرن نو است، این روز فرخنده بر همه خجسته باد! اختر نیوز، نوروز باستانی  را به مردمان ایران خجسته باد میگوید. گردآوری: بابک رحمتی پرونده چندملیتی نوروز به عنوان «بزرگترین پرونده میراث ناملموس بشریت که تا کنون در …

Read More »